Ana səhifə / Hökumət etiraf edir ki, əhalimiz çox kasıbdır