Ana səhifə / Nadir şah Əfşarın ölümündən 275 il keçir