Ana səhifə / Siyasi müxalifəti olmayan və ya sıxılmış, əzilmiş müxalifəti olan cəmiyyət inkişaf edə bilməz