Ana səhifə / Təhsil nazirinin bilmədiyi və ya bilib etiraf etmədiyi həqiqətlər